Místní knihovna v Prackovicích nad Labem

stěhování knihovny 2021

Nový rok 2021 je začátkem velké změny co se týče naší knihovny.
Z důvodů chybějícího obchodu potravin, (bývalý skončil v listopadu2020) bylo nutné zajistit zásobování obce.
Jelikož nebyly vhodnější prostory pro zřízení obchodu, bylo dohodnuto s OÚ přestěhovat knihovnu do budovy bývalé místní školy.Tímto jsme získali větší a světlejší prostor na knihovnu.
Zabalení knih do krabic od banánů (dodal J.Kodýtek), pomohla J.Bartošová, která i zajistila vymalování mistnosti (vymalováno na druhý svátek vánoční)!
Vyklizení  prostoru zajistily p.Dědina a p.Svoboda
Velký úklid provedla p.Lenka Poláková (mytí regálů ,oken a ostatních prostor)
Výměnu 2 WC udělal p.Svoboda
Zajištění objednávky podlahové krytiny p.starostka Svobodová
Přestěhování knih a nábytku provedli p.J.Bílek, p.J.Podaný, p.J.Veselý (naši fotbalisti)
Položení krytiny (odborná firma)
Nastěhování regálu opět p.Svoboda, p. Dědina
Zabezpečení stability regálů a seříznutí dveří provedl p. Dragoun
 A začala ta nejpříjemnější práce,  zařazovat zpět na své místo knihy za přispění p.I.Chotětické
Závěsy a výzdobu knihovny p.J.Bartošová, a p.L.Dlouhá ( konzole přidělá M.Dlouhý m.)
 
Fotografie  budou následovat


 Všem těmto lidem chci poděkovat, určitě to se mnou neměli vůbec lehké (  )

                                          Vaše knihovnice Anna  Buřičová