Místní knihovna v Prackovicích nad Labem

národní knihovna Klementinum

13.5.2015

Knihovna K.H.Máchy Litoměřice uspořádala pro místní knihovny poznávací výjezd do národní knihovny Klementina. Prošli jsme archivem tisků, a různých studoven. Dozvěděli jsme se spousta zajímavých věcí a historii Klementina.