Místní knihovna v Prackovicích nad Labem

rozsvícení vánočního stromu 2015

28.12.2015 se rozsvítil vánoční strom. Zazpívali děti z mateřské školky a vánoční atmosféru umocnili trumpetisté kvarteta pana Beneše.Keramický kroužek  pořádal prodej svých výrobků.