Místní knihovna v Prackovicích nad Labem

Exkurze vyuľití dotačních titulů

Mas Labské skály nás pozval na exkurzi ,ukázat využití dotací, jak farem tak i k opravě kostelů. Nejdříve jsme navštívili Litoměřicko. Byli jsme navštívit moštárnu v Šepetelých, kostel v Solanech, obecní úřad v Siřejovicích, končili jsme v Malých Žernosekách.

Další výjezd se konal na Děčínsko.Byla to farma Babiny, kozí farma ,prohlídka kostelů v Srbské Kamenici, Malá Bukovina a kostel v Růžové. Kostely nás provázel mgr.Marcel Hrubý ,který nás velmi zasvěceně seznámil s historií kostelů a jejich opravou do jejich nynější podoby. A za to velký dík.